Инвестициите тайна на богатите ли са?

Инвестиции - работата на богатите.

Днес не са много хората, които си задават въпроса за инвестициите, а още по-малко са онези, които могат да дадат отговор. И може би това е една от причините да са толкова много бедните и безработните хора около нас и толкова малко богатите. Както казва един наш министър-председател от началото на промените - “За бога братя, не купувайте!”, а към това може да се добави - инвестирайте.

Инвестиционни принципи.

Разбира се, това е приблизително казано. Ако трябва да сме по-конкретни, нека да доуточним: “Не харчете трудно спестените си пари за неща, чиято стойност спада.” А ето и още едно продължение на инвестиционния принцип: "Ако днес получите 2 парички, с едната си купете хляб (използвайте я за текущи нужди), а другата инвестирайте (вложета) така, че и утре да получите две парички или даже - три."

Икономически смисъл на инвестирането.

На пръв поглед, това изглежда твърде просто, но всъщност то има много дълбок икономически смисъл. Този принцип има две части. Първо, не харчете всичките си пари, но не изобщо, а винаги мислете преди да купите. И второ, купувайте само стойностни неща, които ще Ви носят доходи или чиято стойност расте, т.е. купувайте активи. Избягвайте да купувате пасиви - неща, които в бъдеще ще Ви носят разходи.

Лекомислени покупки - потребителски манталитет.

Всичко в съвременния свят е насочено към емоционалните Ви подбуди за осъществяването на все повече и по-скъпи продажби - “Вижте тези красиви хора от рекламата. Те купуват нашите продукти. Защо и Вие да не си ги купите? Те се чувстват добре с нашата козметика, защо и Вие да не се почувствате. Вижте, даже белите мечки пият оня сладък шербет, та и Вие ли няма да го пиете!" и т.н. в такъв смисъл.

Цялата съвременна реклама се стреми да Ви направи лекомислени в покупките и да Ви създаде потребителски манталитет (прахосничество). Точно от това трябва да се пазите. Огледайте се около себе си. Направете си списък на всичко, което сте купили до сега и срещу всяко нещо сложете оценка ( от 1 до 10 ) според това колко работа Ви е свършила съответната вещ, колко често сте я ползвали или колко полезна Ви е била тя, или какъв доход Ви е донесла.

Около Вас е пълно с ненужни вещи.

Със сигурност ще установите, че около Вас гъмжи от ненужни,  повредени и вече неизползваеми вещи. И нещо повече, Вие продължавате да купувате още и още такива вещи, даже от някои вече имате по няколко екземпляра. Използвайте този списък за да направите преоценка на покупателната си стратегия:
 • 1. Купувайте само вещи, които ще са полезни лично на Вас (а не защото така Ви втъпляват от поредната реклама или защото някой друг си ги е купил).
 • 2. Купувайте само стойностни, качествени и трайни неща, които ще Ви служат цял живот, а и на поколението Ви ще вършат работа.
 • 3. Избирайте. Събирайте много оферти. Проучвайте ги, сравнявайте ги. Изпробвайте ги.
С други думи избягвайте т.н. стоки за масова или еднократна  употреба, а също и онези, които шумно се рекламират. Не купувайте ненужни вещи. Пазете се от етикета с думата „НОВО“. Това е маркетингов трик и на практика означава „непроверено“, „недоказано“ и най-често „излишно“.
Търсете двойната употреба на вещите. 

Например химикалката: 

С нея можете да си пишете поредния безкраен списък на ненужните вещи, които смятате да купите, но също с нея можете да напишете чудесна поема или роман, които да се продадат в хиляди екземпляри и да Ви донесат огромна печалба.

Или колата: 

С нея можете да прахосвате тонове бензин за прищявки, но също можете да зареждате частния си магазин и да печелите. Към списъка с вещите си открийте графа за тяхната двойна употреба, положителни и отрицателни свойства.

Не търсете вещи, а начини за печалба.

Ключът към развитието на този съществен принцип е вместо да търсите следващата вещ, която Ви се иска да купите, да търсите следващия начин, по който да спечелите пари с помощта на сегашните си вещи (които вече имате) или с нещо, което ще купите, но за което сте 100% сигурни, че ще Ви донесе печалба. Т.е. мислете не как да харчите, а как да печелите:
 • - кой ще бъде следващия Ви бизнес;
 • - коя да е следващата Ви печеливша идея;
 • - как да се издигнете в работата си;
 • - в какво да вложите парите си;
 • - как да извършвате една дейност по-ефективно;
 • - от какво още може да икономисате.
Преди да купите каквото и да е, дайте си поне още 24 часа за обмисляне без емоции, без рекламни внушения, без масова психоза по нещо „ново“. Осъзнайте тази тайна на богатите в пълната й дълбочина и час по-скоро я приложете в ежедневието си. Много скоро тя ще заработи за Вас, ще Ви помогне да си създадете първоначален капитал - основа на всяко финансово богатство!

Капитал е в основата на всяко богатство.

Формула на капитала.

Като базова категория, капиталът е фактор на производството, получен в резултат от предшестваща дейност на хората, която може да осигури прираст в процеса на своето функциониране. Формирането на капитала преминава през свои вътрешни стадии и метаморфози. Общата формула на капитала е умножено или умножаващо се богатство.

Човешки капитал.

По отношение на човешкия капитал нещата са аналогични, само че имат друг обект на акумулация и на прираст, който е свързан с живия индивид. За него са характерни  акумулационни процеси и прираст, което го прави аналог на капиталова структура от особен вид. Тук аналогията с финансовия капитал по принцип е възможна дори наложителна, защото става дума за процеси, които имат сходни характеристики.

Формиране и нарастване на капитал.

Аналогия в случая е, че и в двата варианта е налице някакво въздействие, което осигурява нарастване и прираст на съответния ресурс. В първия са финансовите елементи на капитала, на индустриалния капитал в частност, а по отношение на човешкия капитал е въздействие върху първоначалния човешки материал. Винаги, когато наличния човешки материал е обект на въздействие, та дори това да е акумулиране на опит от самия живот, става въпрос за формиране на човешки капитал.

Капитал е в основата на всяко финансово богатство.

Индивидът е субстрат на богатство, и то от висш порядък, защото акумулационните процеси тук водят до развитие на интелекта, който е в основата на всички останали продукти на човешката дейност. Въздействието върху тази налична субстанция също е изразходване на ресурси – парични, интелектуални, физиологични, времеви и други, които олицетворяват или изразяват богатството под различна форма.

Целта отново е в резултат от последващото въздействие да се получи някакво ново качество, т.е. да се получи прираст, както в количествено, така и в структурно отношение, като се търси възможно най високата ефективност на процеса на натрупване на капитал.

Какво е богатство и лесно ли е човек да забогатее?

Основният начин човек да забогатее.

Сигурно има много начини да слагате повече пари в джоба си (основния начин да забогатеете)  ... още от днес, но главния от тях е инвестирането. Много хора, дълбоко в себе си считат, че забогатяването се получава по-някакъв фантастичен начин, просто ей-така, без да се прави нищо и че на тях просто до сега не им се отдава да го открият. А тези, които вече са забогатели по един или друг начин, просто са го улучили, нещо като шестица от тотото. Това е дълбоката причината в България (а и по света) богатите да са толкова малко, а бедните да са все повече.

Забогатяването е закономерен процес.

Всъщност, забогатяването е един закономерен процес от малки инвестиции, на които трябва да се приучаваме още  от най-ранната си детска възраст. Но то също е процес, на който може да се положи начало даже и в преклонна възраст.

Така, че “бързото забогатяване” е глупост! 

Но ако все пак се намират случаи на бързо забогатяване, то в 99% от случаите е било последвано от много бързо, драматично обедняване. И интересното е, че за първото повече се говори, а второто доста по-малко се разчува, което в крайна сметка поддържа илюзорната представа у хората, че бързо забогатяване е някак си е възможно.

Планирано забогатяване.

Най-бързия начин да забогатеете е да предприемете дългосрочен, планиран подход по въпроса, като задължителна част от плана са мерките за икономии и благотворителността. В този момент някои със сигурност ще кажат “Оо..., но то това и баба го знае!” И точно това е целта на тази публикация - да Ви каже недвусмислено и категорично: единственият, при това най-бърз метод за забогатяване е “метода на баба” - да се бърза бавно, с малки но ежедневни инвестиции.

Така са били натрупани най-големите богатства по света

 • ден след ден, 
 • година след година, 
 • век след век ... - при наследствените империи.

Богатството е сбор от

 • пари, 
 • умения, 
 • навици,
 • обичаи и ... добра Съдба (натрупана добродетел отпреди), 
с които човек трябва да се  закърмя от най-ранна възраст и които да се предават по наследство, поколение след поколение в продължения на векове и даже ... на хилядолетия. Най-бързият, най-безопасният и най-лесният начин да забогатеете е да предприемете ежедневно малки стъпки, които водят към спестяване (в касичка) и печелене на пари и след това грамотно да ги инвестирате.

Инвестиции в допълнително пенсионно осигуряване.

Гарантирана от държавата инвестиция.

Много хора не обмислят изобщо възможностите за инвестиции, защото имат ограничено мислене и ги считат за рисковано мероприятие. Но какво рисково има, ако инвестирате малко пари в допълнително пенсионно осигуряване? Това е схема за инвестиции, гарантирана от държавата.

1. Пенсионните фондове подлежат на специално регистриране и отчетност. 

Не е изключено понякога такъв фонд и да губи, даже загубите може да са и в продължение на 1, 2 или 3 години. Но по принцип тези фондове са печеливши, защото инвестициите в тях са дългосрочни. Държавното регулиране е доста сериозно, в т.ч. и по отношение на риска, който те могат да поемат. Затова не е лоша идея, при положение, че нямате никаква друга идея за инвестиции, да заделяте малка част от заплатата си за допълнителна пенсия. Още повече, че тези пари са си Ваши - водят Ви се на индивидуална партида.

Докато парите за държавна пенсия, са си всъщност един социален данък, от който нищо не е на Ваше име. Нещо повече, тези пари отиват в един общ кюп, от който се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. А на осигуряващите се остава едно голо обещание, че след 30 - 40 години (я камилата, я камиларя) ще имат някакво право на пенсия. Защо "някакво"? Не е ли гарантирана тази пенсия? Не, нищо не е гарантирано! Вижте сегашните пенсии - да сте чували понятието "таван на пенсиите"?

Таван на пенсиите.

Да Ви светна по въпроса. Едно време хората са си внасяли пари за държавно осигуряване (за пенсия) и са доживели до този заветен момент, държавата да им определи пенсия. Например, изчислената сума е 700 лв. Да, но държавата казва "няа пари", затова "таван на пенсиите". Така, независимо, че някой си е заработил определена пенсия, сега не може да си я получи, понеже "няа пари".

Е, каква е гаранцията, че след години, когато се пенсионирате, няма да Ви кажат "Е, внасял си, ама сега няа пари. Чиновниците станаха много и трябва да им плащаме пари." И вместо 700 лв, Ви слагат таван 150 лв и Ви казват "Това може, опраяйте се." Докато с парите за допълнителна пенсия не е така. Те си се водят на Ваше име и се натрупват във Ваша партида. И даже фонда да няма 1 стотинка лихва или дивидент, то поне имате натрупани някакви пари.
Но това не е всичко.

2. Тези пари, които внасяте за допълнително осигуряване, до определен размер, не се облагат с данък върху дохода Ви. 

Т.е. данъка или Ви го начисляват, първо като Ви приспаднат тези пари от заплатата или ако не са го правили, в Годишната си данъчна декларация включвате тези вноски, намалявате с тях облагаемия си доход и ако сте внесли повече данък през годината, държавата Ви го връща. Давате си банковата сметка и след 2 - 3 седмици паричките Ви се появяват там.
Та, ето Ви една сигурна инвестиция. Но финансовата неграмотност е доста ширещ се каракондул, така че малко хора разбират какво е написано по-горе. Учете финанси, а не се шляйте по дискотеки или чалготеки. Като се научите да се оправяте с финансите, любовта сама ще Ви намери. А до тогава учете критериите за инвестиции и го правете редовно.

Критерий за инвестиции.

Разпространени инвестиции.

Инвестиции могат да се правят в най-различни неща, а не само в пари. Но основната инвестиция е в човешкия фактор и по-конкретно в неговото правилно мислене и действие.
Иначе, много разпространен вид инвестиции са различни материални ценности като:
 • машини, 
 • съоръжения, 
 • сгради, 
 • земи, 
 • антики,
 • картини,
 • скулптури,
 • парцели, 
 • материали, 
 • суровини 
и какво ли още не. Но все пак, развитието на ума е специален вид инвестиция и се постига чрез образование, самообразование и практически опит. Както се казва, един бит е по-ценен от десет не бити.

Критерий за добри инвестиции.

Но винаги и във всички случаи, критерий за добри инвестиции си остава фактора възвръщаемост. Ако сте вложили 100 лв и за година сте получили с тяхна помощ 10 лв, това е 10% възвръщаемост. Ако освен началната инвестиция от 100 лв, през годината сте вложили текущо още 4 лв, тогава чистата годишна възвръщаемост става 10 - 4 = 6 лв.

Инвестиции (Investicii).

Разпореждане с парите.

Имате два начина да се разпоредите с Вашите пари:
 • 1. Да ги похарчите;
 • 2. Да направите от тях инвестиции.

 

Полза от инвестициите.

Когато харчите пари, нямате никаква идея или мисъл даже за възвръщаемост от тях.
Когато инвестирате пари, основната идея е да изкарате още пари.

Основно правило за инвестиране.

Казано е: "Ако имаш две парички, дай едната за хляб, а другата използвай за инвестиции така, че и утре да имаш две парички.
Налични издания по английски език - за българи: