Критерий за инвестиции.

Разпространени инвестиции.

Инвестиции могат да се правят в най-различни неща, а не само в пари. Но основната инвестиция е в човешкия фактор и по-конкретно в неговото правилно мислене и действие.
Иначе, много разпространен вид инвестиции са различни материални ценности като:
  • машини, 
  • съоръжения, 
  • сгради, 
  • земи, 
  • антики,
  • картини,
  • скулптури,
  • парцели, 
  • материали, 
  • суровини 
и какво ли още не. Но все пак, развитието на ума е специален вид инвестиция и се постига чрез образование, самообразование и практически опит. Както се казва, един бит е по-ценен от десет не бити.

Критерий за добри инвестиции.

Но винаги и във всички случаи, критерий за добри инвестиции си остава фактора възвръщаемост. Ако сте вложили 100 лв и за година сте получили с тяхна помощ 10 лв, това е 10% възвръщаемост. Ако освен началната инвестиция от 100 лв, през годината сте вложили текущо още 4 лв, тогава чистата годишна възвръщаемост става 10 - 4 = 6 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Налични издания по английски език - за българи: