Параметри на инвестиране на собствен капитал

След като сме успели да спестим, заделим и съхраним определени пари като капитал, следва втората стъпка към постигане на финансова свобода, а тя е да определим параметрите на инвестиране. По този начин, ще знаем точно кога ще се почувстваме свободни, разипсано в цифри и срокове.
 
  • - Какъв ще бъде инвестирания капитал?
  • - Какъв пасивен доход ще получаваме от него ежемесечно?
  • - Как точно да стане това технически и под каква форма?
  • - Какво ще бъде очакванота разпределение?
  • - Как да се защититим против потенциалните рискове?
Необходимо е да сме напълно конкретни относно параметрите за инвестиране, само така ще сме ясно с крайните цели и ще виждаме очертанията на своята финансова свобода.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Налични издания по английски език - за българи: