Имате ли цели при инвестиция?

Ако не сте си поставили ясни цели, в цифрово изражение за своята инвестиция, това означава, че се занимавате с тази дейност „на игра" и разчитайки на случаен принцип „нещо да стане".

Но ако искате да вложите поне малко професионализъм в инвестирането, необходимо е когато осъществявате инвестиция, да определите своите цели, като например:
  • - колко пари или какъв е размера на Вашата инвестицията;
  • - в какъв финансов инструмент влагате - банков депозит, акции, облигации, заем ...;
  • - каква е очакваната възвръщаемост (доходност) от вложението;
  • - за какъв период от време очаквате тази доходност и до кога ще разчитате на нея;
  • - какво бъдещо развите предвиждате - ще я прекъснете след 1 цикъл или я оставяте да Ви носи доход или дивидент в дългосрочен план.Добре и професионално би било за всяка своя инвестиция да си водите написан на хартия отчет (под формата на табличка)
  • - дата,
  • - номер на договора,
  • - място,
  • - развитие във времето и т.н.
Ако не водите записи, това означава, че вършите случайни неща и нямате цели. Такива инвестиции са обречени рано или късно да ги похарчите за някоя „належаща нужда".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Налични издания по английски език - за българи: