Препоръки за инвестиране от Робърт Кийосаки

Робърт Кийосаки е американецът с хавайски корени. Той е един от най-известните и най-популярните инвеститори в света, който предвиждаше предварително спукването на имотния балон в САЩ и то доста години, преди 2008 г.

Хубавото е, че можем да се поучим от него, защото той не крие уменията си и широко ги споделя чрез много свои книги и разработки с други хора, като се надява да им бъде от полза.Ако смятате инвестирането да е Ваше основно занимание, добре е внимателно да се запознаете с неговите препоръки и концепции, като например тази за активите и пасивите. Актива е нещо, което носи реални пари във Вашия джоб, а пасива е нещо, което вади същите реални пари пак от Вашия джоб.

Какво е пасивен доход от инвестиране?

Всъщност, понятията „пасивен доход" и „инвестиране" означават горе-долу едно и също нещо. Повечето форми, които могат да Ви осигурят „пасивни" доходи, т.е. такива, при които не се налага да работите по 8 часа на ден, всеки ден, а въпреки това да получавате парични средства за съществуването си, понякога и по-големи от колкото една работна заплата, са свързани именно с инвестиране:
  • - отдаване на имот под наем;
  • - срочен депозит в банка за лихва;
  • - вложения в акции за дивидент или курсови разлики и т.н.
 
Например, един от популярните начини да инвестиране на свободни парични средства (без които може да си осигурите сносен живот) е като с тях закупувате по определена финансова схема и правила различни пакети от акции, като ги преценявате по определени условия и критерии, както някои от по съществените и продуктивните от тях са  описани ясно в „ръководство 1350"- потърсете го с търсачка в интернет.
Определено, това е добър начин да си осигурите един или друг пасивен доход от инвестиране в достъпни акции, за които има създадени специални органи за надзор.

Как да си осигурите капиталов доход с инвестиране?

Капитал са пари вложени по такъв начин, че да ви носят периодичен доход - например, пари вложени на срочен депозит в банка срещу лихва. Затова се казва, че основен смисъл на дейностите по инвестиране са те да създават сделки, които осигуряват капитален доход.

По този начин се постига целта вложенията от пари да се превръщат в капитал, който да започва да Ви носи периодична възвръщаемост под формата на лихва, дивидент, печалба. И действително, най-елементарното е, ако все още не сте решили в какво по-сериозно да инвестирате (акции, ценни книжа, валути), е да вложите парите си на срочен банков депозит срещу възможно най-добрата лихва.

Така с „работа" от 10 минути годишно, по откриването на депозита, Вие си осигурявате възвращаемост от 4 - 6%, при която банката работи за Вас. Но трябва да отчитате факта, че всички депозити на български и европейски граждани, според нашето и европейското законодателство, в наши и европейски банки са гарантирани изцяло от държавата до 100000 евро.
Така може да сте спокойни за своите пари, а това ще Ви предостави достатъчно време да се огледате и да потърсите достатъчно други изгодни сделки за инвестиране, които да Ви осигурят даже по-голям капиталов доход.

Доходност от инвестиции в иновации

От много време насам, повечето изобретатели настояват над гениалността на своите изобретения и колко полезни и доходни биха били те за обществото, но те го правят без да преценяват нуждата от инвестиции и тяхното отражение за крайната доходност от иновацията им.

Основна характерна черта на всяка инвестиция, особено в иновации, е съотношението риск към доходност. Така че, в случаите на инвестиции в определени иновационни проекти, степента на риск е доста висока. Това предопределя и известни проблеми с доходността, като за нея също възникват доста въпроси.

В потенциален аспект (като евентуална бъдеща възможност), доходността от нови разработки (иновации) може да бъде действително доста висока, но на практика се оказва, и то особено в началните етапи на вложенията, че се изискват доста солидни инвестиции, а реалната печалбата може да се очаква след доста време.
Това налага всеки случай на доходност от инвестиции, особено в случаите на иновации (предвид завишения риск пред такива проекти) да се пресмята и оценява индивидуално и в неговата цялост, както и като перспективност за очаквана бъдеща възвръщаемост.

Налични издания по английски език - за българи: