Доходност от инвестиции в иновации

От много време насам, повечето изобретатели настояват над гениалността на своите изобретения и колко полезни и доходни биха били те за обществото, но те го правят без да преценяват нуждата от инвестиции и тяхното отражение за крайната доходност от иновацията им.

Основна характерна черта на всяка инвестиция, особено в иновации, е съотношението риск към доходност. Така че, в случаите на инвестиции в определени иновационни проекти, степента на риск е доста висока. Това предопределя и известни проблеми с доходността, като за нея също възникват доста въпроси.

В потенциален аспект (като евентуална бъдеща възможност), доходността от нови разработки (иновации) може да бъде действително доста висока, но на практика се оказва, и то особено в началните етапи на вложенията, че се изискват доста солидни инвестиции, а реалната печалбата може да се очаква след доста време.
Това налага всеки случай на доходност от инвестиции, особено в случаите на иновации (предвид завишения риск пред такива проекти) да се пресмята и оценява индивидуално и в неговата цялост, както и като перспективност за очаквана бъдеща възвръщаемост.

Налични издания по английски език - за българи: