Как да си осигурите капиталов доход с инвестиране?

Капитал са пари вложени по такъв начин, че да ви носят периодичен доход - например, пари вложени на срочен депозит в банка срещу лихва. Затова се казва, че основен смисъл на дейностите по инвестиране са те да създават сделки, които осигуряват капитален доход.

По този начин се постига целта вложенията от пари да се превръщат в капитал, който да започва да Ви носи периодична възвръщаемост под формата на лихва, дивидент, печалба. И действително, най-елементарното е, ако все още не сте решили в какво по-сериозно да инвестирате (акции, ценни книжа, валути), е да вложите парите си на срочен банков депозит срещу възможно най-добрата лихва.

Така с „работа" от 10 минути годишно, по откриването на депозита, Вие си осигурявате възвращаемост от 4 - 6%, при която банката работи за Вас. Но трябва да отчитате факта, че всички депозити на български и европейски граждани, според нашето и европейското законодателство, в наши и европейски банки са гарантирани изцяло от държавата до 100000 евро.
Така може да сте спокойни за своите пари, а това ще Ви предостави достатъчно време да се огледате и да потърсите достатъчно други изгодни сделки за инвестиране, които да Ви осигурят даже по-голям капиталов доход.
Налични издания по английски език - за българи: