Какво е пасивен доход от инвестиране?

Всъщност, понятията „пасивен доход" и „инвестиране" означават горе-долу едно и също нещо. Повечето форми, които могат да Ви осигурят „пасивни" доходи, т.е. такива, при които не се налага да работите по 8 часа на ден, всеки ден, а въпреки това да получавате парични средства за съществуването си, понякога и по-големи от колкото една работна заплата, са свързани именно с инвестиране:
  • - отдаване на имот под наем;
  • - срочен депозит в банка за лихва;
  • - вложения в акции за дивидент или курсови разлики и т.н.
 
Например, един от популярните начини да инвестиране на свободни парични средства (без които може да си осигурите сносен живот) е като с тях закупувате по определена финансова схема и правила различни пакети от акции, като ги преценявате по определени условия и критерии, както някои от по съществените и продуктивните от тях са  описани ясно в „ръководство 1350"- потърсете го с търсачка в интернет.
Определено, това е добър начин да си осигурите един или друг пасивен доход от инвестиране в достъпни акции, за които има създадени специални органи за надзор.
Налични издания по английски език - за българи: